ZPĚT

Ustalovač v prostoru a čase
Společná rituální performance s Janem Kratochvílou.
Mezi Radvancem a Sloupem v Čechách, 2011
„Skutečným středem kruhu je bod. Bod však nemá ani rozměr, ani místo. Proto bod uniká jak našemu vnímání, tak i naší představivosti. Nepatří do našeho světa - poněvadž v našem světě má všechno rozměr a orintaci, neboť svět je forma. Bod přece přísluší nějakému jinému řádu býtí, na druhé straně existuje ze světa, v doslovném významu je metafyzický. Bod symbolizuje jednotu, celistvorst, dokonalost - proto je téměř ve všech kulturách a dobách též symbolem pro Boha.
Bod zahrnuje vše, avšak jen v potenci, ne v manifestním stavu. Z něho vzniká kruh a koule, jež jsou formami zjevení bodu. To, co je v bodu ještě metafyzickou potencí, vstupuje kruhem a koulí do formální podoby.
Pro přírovnání bychom mohli myslet na vztah mezi semínkem a dospělou rostlinou, abychom poznali, že v maličkosti, v části, už je obsažen celek, poněvadž my lidé neustále potřebuje dimensionalitu k tomu, abychom uměli poznávat. Tak člověk potřebuje svět viditelných forem, aby zde mohl poznávat neviditelné.“
Citace z knihy Mandaly světa od R.Dahlkeho.

svitani
svitani

ZPĚT