ZPĚT

Turecko

Měli jsme možnost vystavovat společně s mým ateliérem v brněnském Divadle Reduta. Výstava se jmenovala Snězte si mě a my na ní předtavili čerstvě sestříhané video z Turecka a sestavili fotoinstalaci.
Klára&Jan, Březen, 2011

turecko turecko turecko
turecko turecko turecko

ZPĚT