ZPĚT

Rodinná oslava, Galerie Off-formát, 23.6.-28.7. 2021
Rodinná oslava je první samostatnou výstavou Konceptuální domácnosti uceleně zachycující mnohaletou performanci. Nahromaděný materiál v podobě fotografií, videí a koncetuálních textů chronologicky představil stále probíhající projekt započatý již v roce 2010. Na výstavě eskaloval živou performancí, která probíhala již od ranních hodin dne vernisáže příchodem do Kadeřnictví Monika. Zde jsme podstoupili předem neznámou proměnu našich ůčesů, o které rozhodla právě naše oblíbená kadeřnice Monika. Tvorba účesu trvala celý den a byla ukončena přesunem do Galerie Off-formát a následným zahájením vernisáže. O proti předchozím proměnám zde nebyl uplatněn žádný přesně daný koncept, jak mají naše účesy vypadat. Monika měla zcela volnou ruku a ke spolupráci přizvala i stylistku. Zahájením vernisáže peformance nabrala věřejného rázu. Rituálním způsobem jsme si navzájem oholili čerstvě ostříhané hlavy a nechali si na ně vytetovat každý čtyři písmena. Záhy byla performance "zakončena" příchodem oddávajícího Gabriela Kurtise, zastupitele za Brno-střed a tajemnice paní Rozehnalové. Byli vyzváni světci a započal svatební obřad, o kterém dopředu nikdo nevěděl. Obřad ovšem nenabyl platnosti, neboť nevěsta řekla "ne".
Po zahájení výstavy s námi byl nahrán rozhovor, který si můžete pustit zde .

Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba
Kon.dom., Brno, Off-format, umění, performance, nesvatba

ZPĚT