DO KLÁŠTERA

JÁ V OČÍCH DRUHÝCH

Pokus o vytvoření dvou skupin fotografií - odrazů v mém oku a odrazů mě v očích mých blízkých.

oci oci oci
oci oci oci
oci oci oci

DO KLÁŠTERA