Byl jsem požádán Kinem ART, abych vytvořil hudební pozadí k němému filmu Erotikon. Po nějakem čase jsem měl možnost ozvučit i němý film Osudy dobrého vojáka Švejka. Soundtrack ke švejkovi je možno poslechnou zde - https://pseudoidol.bandcamp.com/album/osudy-dobr-ho-voj-ka-vejka-silent-film-soundtrack