S nabarvenýma rukama na žluto jsem si uprostřed kruhového objezdu, před improvizovanou galerií, vyčesával vousy. Z nich jsem pak kopíroval kolem sebe kruhový objezd, a to vázáním jednotlivých vousů na sirky zapíchnuté do hlíny mezi dlažbou.